עירוניות מוטת תחבורה ציבורית- הקתדרה לתכנון ערים בטכניון

בבקעת בית הכרם עוברת מסילת הברזל המקשרת את הצפון לחיפה ולמרכז. בנוסף לתחנת הרכבת הקיימת בכרמיאל צפויה להיבנות בעתיד הקרוב תחנה נוספת, במרחב שבין הכפרים מג'ד אל-כרום ובענה. הקורס בוחן את שתי התחנות ויחסי הגומלין ביניהן ובין יישובי האשכול, מנקודת ראות של עירוניות מוטת תחבורה ציבורית T.O.D. -Transit Oriented Developmentcc היכן תמוקם התחנה הנוספת? מה יהיה תפקידה במרחב? תרומתה? אילו מבין עקרונות הT.O.D.  רלוונטיים כאן ועכשיו? כיצד יושג שילוב סינרגטי בין התכנון העירוני לתכנון תחבורה? וכיו״ב.   בקורס משתתפים 12 סטודנטים ממסלולים שונים בלימודי מוסמכים. הם שומעים הרצאות מפי מומחים אורחים, ולומדים תקדימים על ישומי T.O.D. בארץ ובעולם. עבודתם היא בגדר מחקר באמצעות תכנון, ומלווה על ידי אדר׳ זאב גולדברג, אדריכל העיר כרמיאל, הכותב תיזה בנושא.

מאפיינים

תחום

  קהלי יעד

   רשויות

    תיאור הפרוייקט

    בבקעת בית הכרם עוברת מסילת הברזל המקשרת את הצפון לחיפה ולמרכז.

    בנוסף לתחנת הרכבת הקיימת בכרמיאל צפויה להיבנות בעתיד הקרוב תחנה נוספת, במרחב שבין הכפרים מג'ד אל-כרום

    ובענה.

    הקורס בוחן את שתי התחנות ויחסי הגומלין ביניהן ובין יישובי האשכול, מנקודת ראות של עירוניות מוטת תחבורה ציבורית

    T.O.D. -Transit Oriented Development

    היכן תמוקם התחנה הנוספת? מה יהיה תפקידה במרחב? תרומתה? אילו מבין עקרונות הT.O.D.  רלוונטיים כאן ועכשיו?

    כיצד יושג שילוב סינרגטי בין התכנון העירוני לתכנון תחבורה? וכיו״ב.

    בקורס משתתפים 12 סטודנטים ממסלולים שונים בלימודי מוסמכים.

    הם שומעים הרצאות מפי מומחים אורחים, ולומדים תקדימים על ישומי T.O.D. בארץ ובעולם.

    עבודתם היא בגדר מחקר באמצעות תכנון, ומלווה על ידי אדר׳ זאב גולדברג, אדריכל העיר כרמיאל, הכותב תיזה בנושא.