פרויקט סביבה שווה

אשכול בית הכרם ליווה את הרשויות החברות במסגרת תכנית "סביבה שווה" ברכישת כלי אצירה וניקיון מפגעי פסולת.   האשכול ביצע שיקום של האתרים שהיוו מפגעים באמצעות הקמה של טיילות, פרקים ועוד, ליצירת סביבה נעימה לרווחת חיי התושבים.

מאפיינים

תחום

 • סביבה
 • שטח ציבורי פתוח
 • שיפור פני האשכול
 • תשתיות

קהלי יעד

 • מבקרים
 • סביבה
 • תושבי האשכול
 • תושבי הכפר
 • תושבים

רשויות

 • בענה
 • דיר אל אסד
 • מג'ד אל כרום
 • נחף
 • סביבה
 • ראמה

תכנית סביבה שווה של המשרד להגנת הסביבה נועדה ליצור שינוי משמעותי בניהול מערך הפסולת ביישובי המיעוטים.

במסגרת תכנית זו, אושרו לרשויות האשכול אשר משתתפות בתכנית סביבה שווה כ 12 מיליון ש"ח. התכנית כללה החלפה של כלי האצירה (פחים ירוקים) תוך התאמה של נפח האצירה המתאים לתושבי הרשויות, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של כל משפחה או אזור, ניקיון של מצבורי פסולת בניין בשטחים הציבוריים ברחבי המועצות המקומיות וכן תכנון וביצוע של פרוייקט סביבתי

שלבי הפרוייקט

תכנון

infoמכרז משותף להחלפת כלי אצירה

ביצוע

infoהחלפת כלי האצירה בחמש רשויות האשכול
infoמכרז משותף לשלוש רשויות לניקיון מצבורי פסולת בניין

סיום

infoתכנון וביצוע חמישה פרוייקטים סביבתיים