פתרונות ניידות חכמים לתושבי האשכול

אשכול בית הכרם ביקש להתערב בדפוסי הניידות הקיימים היום במרחב, בהתייחס לתשתיות הקיימות בכל רשויות האשכול, היצע התחבורה הציבורית, חיבור לנקודות עניין משמעותיות באזור- רכבת ישראל, אזורי התעשייה, מוסדות לימוד וחינוך, בילוי ופנאי ועוד לשם שיפור איכות חיי התושבים באזור. האשכול בחר במתודולוגיית design thinking על מנת לעצב שירות המותאם לתושבים באזור ואשר נותן מענה בתחומים שונים לקהילות ולאנשים במרחב. אשכול מעוניין להטמיע פתרונות חדשניים אשר ייושמו בטווח הקרוב או הרחוק עם השותפים הרבים של האשכול.

מאפיינים

תחום

 • חדשנות טכנולוגית
 • פיתוח כלכלי
 • תשתיות

קהלי יעד

 • בעלי עסקים
 • עובדי הרשויות המקומיות באשכול
 • תושבי האשכול

רשויות

 • בענה
 • דיר אל אסד
 • כרמיאל
 • מג'ד אל כרום
 • משגב
 • נחף
 • ראמה

עיצוב פתרונות לאתגרי הניידות והתחבורה במרחב אשכול בית הכרם לשיפור איכות חיי התושבים באזור.

הפרוייקט ימפה את כלל דפוסי ההתניידות במרחב והסוגיות שעולות מתוך כך. לאחר מחקר אתנוגרפי מעמיק ואיסוף מידע רלוונטי, נעצב יחד עם שותפים מתוך הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה ושותפים נוספים של האשכול את הפתרונות האפשריים שניתן לפתח וליישם עבור תושבי הרשויות באשכול.

חוברת – עיצוב שירות ליוממות וניידות במרחב.

שלבי הפרוייקט

תכנון

infoמיפוי סוגיות בניידות במרחב

ביצוע

infoמחקר אתנוגרפי
info