שדרוג המערך הלוגיסטי תפעולי

אשכול בית הכרם סייע לרשויות האשכול ברכישה ואספקה של כלים תפעוליים משלימים למערכי הסביבה של הרשויות החברות באשכול בית הכרם. בצי הרכבים התפעוליים החדשים ניתן למנות משאית ייעודית לפינוי מיכלים מונחי וטמוני קרקע חדישים, משאית מנוף, משאית דחס, משאיות ומכונות טיאוט, מחפרון ועוד. הפרוייקט התבצע כחלק משדרוג מערך הפינוי והטיפול בפסולת באזור.

מאפיינים

תחום

  • סביבה
  • שטח ציבורי פתוח
  • שיפור פני האשכול
  • תשתיות

קהלי יעד

    רשויות

      תיאור הפרוייקט