שדרוג ובינוי מרכזי מחזור

אשכול בית הכרם פועל לשדרוג ושיפור מרכזי המחזור הישוביים ברשויות החברות. לאשכול, קבלני ביצוע האמונים על ביצוע עבודות תשתית מורכבות.   על ידי הקמת מרכזי מחזור חדשים ושדרוג ישנים, האשכול ממשיך לסייע למועצה האזורית משגב לעודד את הפרדת הפסולת במקור.      

מאפיינים

תחום

  • סביבה

קהלי יעד

  • סביבה

רשויות

  • סביבה