שיקום פארק המחצבה – נחף

האשכול סייע בשיקום פארק נחף וליווה את המועצה בשלבים השונים- משלב גיוס המשאבים, התכנון והביצוע. לאחר שהסתיימו עבודות החשמל ופריסת התאורה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, גייסנו 1.4 מלש"ח להקמת גן משחקים חדיש בפארק המותאם לצרכי התושבים במקום.

מאפיינים

תחום

 • סביבה
 • קהילה
 • שטח ציבורי פתוח
 • שיפור פני האשכול
 • תיירות
 • תרומות
 • תשתיות

קהלי יעד

 • בני הגיל השלישי
 • מבקרים
 • מנהלי מחלקות חינוך
 • סביבה
 • תושבי הכפר
 • תלמידים

רשויות

 • נחף

תיאור הפרויקט

פריסת תשתית התאורה ועבודות החשמל הסתיימו בשנת 2019 במסגרת תכנית "סביבה שווה" של המשרד להגנת הסביבה.

האשכול הגיש בקשת תמיכה לקק"ל וגייס תקציב בגובה 1.4 מלש"ח עבור הקמת גן משחקים, אשר מתוכנן אף הוא על ידי האשכול. בימים אלה אנו ממתינים לאישור התכנית לפני יציאה לביצוע.

את שיקום הפארק תכננה האדריכלית רותי ארני.

שלבי הפרוייקט

תכנון

infoתכנון כללי

ביצוע

infoביצוע שלב א
infoגיוס תקציב נוסף
infoתכנון מפורט
infoבקרוב- ביצוע

שותפים לפרוייקט

המשרד להגנת הסביבה
קק