תכנית אב דיגיטלית לרשויות האשכול

תוכנית אב המשקפת את הצרכים הארגוניים והתשתיתיים מההיבט הטכנולוגי.

מאפיינים

תחום

  • דיגיטל

קהלי יעד

    רשויות