מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א- מנהל מרכז היתרים לתעשייה
תאריך פרסום27/08/2023
תאריך סגירה07/09/2023
מכרז פומבי 2023\16 תוכנית הכשרה בקידום מדיניות תזונה בריאה איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום20/08/2023
תאריך סגירה13/09/2023
מכרז פומבי – רכז תעסוקה 10/2023 – אשכול בית הכרם סופי
תאריך פרסום07/08/2023
תאריך סגירה17/08/2023
תוכנית הכשרה בקידום מדיניות בריאות ברשויות איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי – מכרז מס' 14/2023
תאריך פרסום01/08/2023
תאריך סגירה13/09/2023
מכרז להקמת מרכז פיסיקה
תאריך פרסום27/07/2023
תאריך סגירה03/08/2023
קול קורא למתן חסויות – 24012023 – ועידה
תאריך פרסום17/07/2023
תאריך סגירה20/08/2023
הקמה ותחזוקה של מתקנים פוטו – וולטאיים
תאריך פרסום11/07/2023
תאריך סגירה02/08/2023
אשכול בית הכרם – הצעות מחיר למתן שירותי תברואן – יולי 2023
תאריך פרסום11/07/2023
תאריך סגירה17/07/2023
מכרז כ"א – 23/2023 מנהל מרכז היתרים לתעשייה
תאריך פרסום26/06/2023
תאריך סגירה16/07/2023
מכרז כ"א – 12/2023 מנהל תחבורה מרחבי – אשכול בית הכרם דרגת המשרה – מנהל/ת מחלקה העסקה לתקופה בת 36 חודשים בכפוף לאישור משרד הפנים
תאריך פרסום11/06/2023
תאריך סגירה28/06/2023
מכרז פומבי – רכז תעסוקה – אשכול בית הכרם 10/2023
תאריך פרסום04/06/2023
תאריך סגירה28/06/2023
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי ואיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מכרז פומבי משותף 19/2023 סימון כבישים בצבע והצבת תמרורים עבור רשויות האשכולות
תאריך פרסום01/06/2023
תאריך סגירה15/06/2023
מכרז כ"א- 11/2023 מנהל תחום נוער והשכלה – אשכול בית הכרם
תאריך פרסום30/05/2023
תאריך סגירה17/06/2023
נוהל הצעות מחיר 9/2023 למתן שירותי תברואן
תאריך פרסום29/05/2023
תאריך סגירה21/06/2023
מכרז פומבי משותף 08/2023 – לאספקת ריהט משרדי ומוסדות חינוך לרשויות האשכולות
תאריך פרסום04/05/2023
תאריך סגירה15/06/2023
מכרז פומבי 2023/07 – מתן שירותי ניהול ופיקוח ביצוע עבודות הנדסה בנאיות
תאריך פרסום27/04/2023
תאריך סגירה26/06/2023
מכרז פומבי 02/2023 שירותי תזונאי/ת לקידום מדיוניות תזונה בריאה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגליל י
תאריך פרסום02/03/2023
תאריך סגירה29/03/2023
מכרז כ"א – 06/2023 מנהל מרכז היתרים לתעשייה
תאריך פרסום27/02/2023
תאריך סגירה23/03/2023
מכרז פומבי משותף 05/2023 – למתן שירותי ייעוץ למרכז היתרים לתעשייה
תאריך פרסום20/02/2023
תאריך סגירה09/03/2023
"קול קורא לחסויות – פסטיבל בא לי גליל ה-2"
תאריך פרסום30/01/2023
תאריך סגירה12/02/2023
דילוג לתוכן