מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 10/2024 לאספקת והחלפת חול לגני משחק
תאריך פרסום30/05/2024
תאריך סגירה13/06/2024
מכרז פומבי משותף 09/2024 מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה, נחף ובענה
תאריך פרסום15/05/2024
תאריך סגירה06/06/2024
מכרז כ"א- כ' 04/2024 גזבר – אשכול בית הכרם
תאריך פרסום18/04/2024
תאריך סגירה20/05/2024
נוהל הצעות מחיר 07/2024 – לקבלת הצעות לשירותי פרויקטור / מתכלל להפעלת תוכניות הכוון לפרישה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום07/04/2024
תאריך סגירה02/05/2024
מכרז משותף פומבי עמדות טעינה 08/2024
תאריך פרסום04/04/2024
תאריך סגירה18/04/2024
מכרז כ"א- 16/2024 מרכז/ת אדמיניסטרטיבית במרכז היתרים לתעשייה של אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום27/03/2024
תאריך סגירה11/04/2024
מכרז פומבי 06/2024 מכרז עם בחינה דו-שלבית עבודות הנדסה בנאיות עבור רשויות איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי לקבלנים רשומים ג100/ ו-ג200
תאריך פרסום17/03/2024
תאריך סגירה07/04/2024
מכרז כ"א -כ' 03/2024 -דרוש/ה ממלא/ת מקום -מרכז/ת בכ יר/ ה נוער והשכלה – החלפה לתקופת חופשת לידה
תאריך פרסום16/03/2024
תאריך סגירה28/03/2024
מכרז פומבי משותף 04/2024 למתן שירותי קליטה וטיפול של פסולת בניה
תאריך פרסום14/03/2024
תאריך סגירה07/04/2024
מכרז פומבי משותף 05/2024 ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושא פינוי פסולת בניה ושיפוצים
תאריך פרסום14/03/2024
תאריך סגירה07/04/2024
מודעה לתפקיד מנהל/ת תחום הגיל הרך וחינוך
תאריך פרסום04/03/2024
תאריך סגירה23/03/2024
מכרז כ"א – 11/2024 מנהל תיקי לקוחות במרכז היתרי בניה לתעשייה
תאריך פרסום29/02/2024
תאריך סגירה26/03/2024
מכרז כ"א – 13/2024 מנהל תיקי לקוחות במרכז היתרי בניה לתעשייה בהתאם לפקודת העיריות
תאריך פרסום29/02/2024
תאריך סגירה26/03/2024
פרוטוקול מפגש מציעים
תאריך פרסום20/02/2024
תאריך סגירה24/06/2024
קול קורא להיכלל ברשימת מורי הדרך של איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי המורשים להדריך סיורים, טיולים רגליים והשתלמויות מקצועיות
תאריך פרסום19/02/2024
תאריך סגירה07/03/2024
מכרז פומבי 03/2024 שירותי ניהול וליווי מיזם תיירותי קהילתי- שביל אשכול בית הכר ם
תאריך פרסום13/02/2024
תאריך סגירה22/02/2024
מכרז כ"א -כ' 01/2024 – דרוש/ה ממלא/ת מקום -מנה ל/ת תחום נוער והשכלה – החלפה לתקופת חופשת לידה
תאריך פרסום11/02/2024
תאריך סגירה24/02/2024
מכרז משותף פומבי 02/2024 עמדות טעינה לרכב חשמלי
תאריך פרסום01/02/2024
תאריך סגירה20/03/2024
מכרז פומבי מס' מש 25/2024 הפעלת מערך לקידום השכלה ותעסוקה עבור צעירות וצעירים במצבי סיכון
תאריך פרסום01/02/2024
תאריך סגירה29/02/2024
מכרז פומבי 01/2024 ביצוע עבודות דפוס לרשויות איגוד ערים אשכול בית הכר ם
תאריך פרסום18/01/2024
תאריך סגירה15/02/2024
דילוג לתוכן