מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א – 11/2024 מנהל תיקי לקוחות במרכז היתרי בניה לתעשייה
תאריך פרסום29/02/2024
תאריך סגירה26/03/2024
מכרז כ"א – 13/2024 מנהל תיקי לקוחות במרכז היתרי בניה לתעשייה בהתאם לפקודת העיריות
תאריך פרסום29/02/2024
תאריך סגירה26/03/2024
פרוטוקול מפגש מציעים
תאריך פרסום20/02/2024
תאריך סגירה02/03/2024
קול קורא להיכלל ברשימת מורי הדרך של איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי המורשים להדריך סיורים, טיולים רגליים והשתלמויות מקצועיות
תאריך פרסום19/02/2024
תאריך סגירה07/03/2024
מכרז פומבי 03/2024 שירותי ניהול וליווי מיזם תיירותי קהילתי- שביל אשכול בית הכר ם
תאריך פרסום13/02/2024
תאריך סגירה22/02/2024
מכרז כ"א -כ' 01/2024 – דרוש/ה ממלא/ת מקום -מנה ל/ת תחום נוער והשכלה – החלפה לתקופת חופשת לידה
תאריך פרסום11/02/2024
תאריך סגירה24/02/2024
מכרז משותף פומבי 02/2024 עמדות טעינה לרכב חשמלי
תאריך פרסום01/02/2024
תאריך סגירה20/03/2024
מכרז פומבי מס' מש 25/2024 הפעלת מערך לקידום השכלה ותעסוקה עבור צעירות וצעירים במצבי סיכון
תאריך פרסום01/02/2024
תאריך סגירה29/02/2024
מכרז פומבי 01/2024 ביצוע עבודות דפוס לרשויות איגוד ערים אשכול בית הכר ם
תאריך פרסום18/01/2024
תאריך סגירה15/02/2024
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון תאגיד אשכול ישובי בית הכרם 29/6/23
תאריך פרסום11/12/2023
תאריך סגירה02/03/2024
מכרז פומבי מס' 20/2023 – ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושא פינוי פסולת בניה ושיפוצים
תאריך פרסום21/11/2023
תאריך סגירה21/12/2023
מכרז פומבי משותף 19/2023 איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי ואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי – מתן שירותי פינוי וקליטה של פסולת בניה
תאריך פרסום21/11/2023
תאריך סגירה21/12/2023
מכרז פומבי 23/2023- לעבודות ייעוץ בתחום איכות סביבה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום21/11/2023
תאריך סגירה21/12/2023
איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מכרז פומבי מס' 22/2023 מרכז חוסן אזורי
תאריך פרסום09/11/2023
תאריך סגירה23/11/2023
מכרז כ"א- מנהל מרכז היתרים לתעשייה
תאריך פרסום27/08/2023
תאריך סגירה07/09/2023
מכרז פומבי 2023\16 תוכנית הכשרה בקידום מדיניות תזונה בריאה איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום20/08/2023
תאריך סגירה13/09/2023
מכרז פומבי – רכז תעסוקה 10/2023 – אשכול בית הכרם סופי
תאריך פרסום07/08/2023
תאריך סגירה17/08/2023
תוכנית הכשרה בקידום מדיניות בריאות ברשויות איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי – מכרז מס' 14/2023
תאריך פרסום01/08/2023
תאריך סגירה13/09/2023
מכרז להקמת מרכז פיסיקה
תאריך פרסום27/07/2023
תאריך סגירה03/08/2023
קול קורא למתן חסויות – 24012023 – ועידה
תאריך פרסום17/07/2023
תאריך סגירה20/08/2023
דילוג לתוכן