מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 2022/06 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניהול רשימת יועצים וספר ספקים לרשויות אשכול גליל מערבי, אשכול רשויות הגליל והעמקים ואשכול בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום11/08/2022
תאריך סגירה22/08/2022
מכרז פומבי משותף מס' 03/2022
תאריך פרסום08/06/2022
תאריך סגירה21/07/2022
נוהל הצעות מחיר 07/2022 – ניהול מסע פרסום והסברה (קמפיין) לשיווק וסחר מקוון
תאריך פרסום25/05/2022
תאריך סגירה20/06/2022
מכרז כ"א- 06/2022 – מנהל/ת כללי/ת באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום22/05/2022
תאריך סגירה09/06/2022
מכרז פומבי 04/2022  לשירותי ניהול מערכת GIS
תאריך פרסום18/03/2022
תאריך סגירה05/04/2022
מכרז פומבי 03/2022 – הזמנה להציע שירותי מנהל אנרגיה ושינויי אקלים
תאריך פרסום09/02/2022
תאריך סגירה10/03/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2022 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה, נחף ובענה
תאריך פרסום02/02/2022
תאריך סגירה07/03/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2022 להכנת והפעלת תכנית להשתתפות ומעורבות חברתית לצעירים וצעירות בהדרה מהחברה הערבית
תאריך פרסום01/02/2022
תאריך סגירה13/02/2022
מכרז למתן שירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)
תאריך פרסום01/12/2021
תאריך סגירה27/12/2021
מכרז פומבי 7/2021 למתן שירותי ייעוץ להקמת מרכז מידע אזורי לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום31/10/2021
תאריך סגירה18/11/2021
מכרז כוח אדם מס' כ 04/2021 – מנהל/ת פיתוח כלכלי אזורי באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום23/08/2021
תאריך סגירה16/09/2021
מכרז כוח אדם מס' כ 03/2021 – מנהל/ת ECOSTEM21 באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום10/08/2021
תאריך סגירה29/08/2021
קול קורא ח' 2021 לגיוס שותפים לפרויקט מרכז מידע לקידום תעסוקה בתעשייה 4.0 באשכול בית הכרם
תאריך פרסום08/08/2021
תאריך סגירה25/08/2021
מכרז פומבי משותף מס' צא/ 07/2021 למתן שירותי צילומי אוויר ( אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי ושירותים נוספים עבור האשכולות והרשויות המקומיות החברה באשכולות
תאריך פרסום22/07/2021
תאריך סגירה22/08/2021
קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם באשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום07/07/2021
תאריך סגירה23/07/2021
משרה מס' כ' 02/2021: פקח סביבתי
תאריך פרסום15/06/2021
תאריך סגירה18/07/2021
מכרז פומבי מס' 05/2021 ל מערכת לניהול דוחות
תאריך פרסום30/04/2021
תאריך סגירה25/05/2021
מכרז פומבי 06/2021 למתן שירותי תברואן בתחום רישוי עסקים
תאריך פרסום26/04/2021
תאריך סגירה01/06/2021
מכרז פומבי מס' 4/2021 לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות אשכול בית הכרם
תאריך פרסום24/03/2021
תאריך סגירה10/05/2021
מכרז מסגרת פומבי מס' 5/2021 לאספקת כלי צמ"ה ומגרסות לפסולת
תאריך פרסום27/01/2021
תאריך סגירה25/02/2021
דילוג לתוכן