מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרז משותף לקבלת שירותי אספקת דלק והתקנה של מערכות דלק- מכרז מסגרת פומבי (משותף) 02/2020
תאריך פרסום23/07/2020
תאריך סגירה20/08/2020
מכרז לרכישת מחשבים
תאריך פרסום16/07/2020
תאריך סגירה29/07/2020
קול קורא למתן שירותי ייעוץ לליווי הקמת מרכז ידע אזורי
תאריך פרסום10/07/2020
תאריך סגירה19/07/2020
מכרז פומבי 06/2020- שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב
תאריך פרסום07/07/2020
תאריך סגירה06/08/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח על ידי משכ"ל
תאריך פרסום01/07/2020
תאריך סגירה08/07/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח על ידי משכ"ל
תאריך פרסום11/06/2020
תאריך סגירה18/06/2020
הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסיה עם מוגבלויות
תאריך פרסום21/05/2020
תאריך סגירה16/07/2020
הודעה על התקשרות בפטור ממכרז לרכישת ציוד מגן נגד נגיף הקורונה
תאריך פרסום19/03/2020
תאריך סגירה30/04/2020
מכרז פומבי 1/2020- רכז תיירות
תאריך פרסום29/01/2020
תאריך סגירה13/02/2020
מכרז פומבי 23/2019- למתן שירותי גרפיקה
תאריך פרסום19/12/2019
תאריך סגירה09/01/2020
מכרז פומבי 22/19 – מכרז להקמה וניהול מרכז סחר מקוון בדיר אל אסד
תאריך פרסום25/10/2019
תאריך סגירה25/11/2019
מכרז פומבי 14/19 – אספקת שירותי רו"ח ושירותי הנהלת חשבונות
תאריך פרסום05/07/2019
תאריך סגירה05/08/2019
מכרז פומבי 06/19 – לביצוע עבודות שיפוץ משרדי האשכול
תאריך פרסום21/03/2019
תאריך סגירה21/04/2019
מכרז פומבי 01/19 – למתן שירותים לקידום האוריינות הדיגיטלית
תאריך פרסום25/01/2019
תאריך סגירה25/02/2019
מכרז פומבי 18/19 – ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושאי איכות סביבה
תאריך פרסום
תאריך סגירה28/07/2019
מכרז פומבי 06/18 – מכרז לאספקת טרקטור מחפרון
תאריך פרסום
תאריך סגירה08/08/2018
מכרז פומבי 05/19 – אספקת משאיות איסוף ופנוי אשפה
תאריך פרסום
תאריך סגירה28/03/2019
מכרז פומבי 16/19 – פנייה לקבלת הצעות לאיתור, התראה וניהול קולות קוראים
תאריך פרסום
תאריך סגירה03/07/2019
מכרז פומבי 03/19 – שיפוץ מכולות אשפה בשטח שיפוט עיריית כרמיאל
תאריך פרסום
תאריך סגירה20/03/2019
מכרז פומבי 02/19 – לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת
תאריך פרסום
תאריך סגירה27/02/2019
דילוג לתוכן