מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 05/2021 ל מערכת לניהול דוחות
תאריך פרסום30/04/2021
תאריך סגירה20/05/2021
מכרז פומבי 06/2021 למתן שירותי תברואן בתחום רישוי עסקים
תאריך פרסום26/04/2021
תאריך סגירה20/05/2021
מכרז פומבי מס' 4/2021 לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות אשכול בית הכרם
תאריך פרסום24/03/2021
תאריך סגירה06/05/2021
מכרז מסגרת פומבי מס' 5/2021 לאספקת כלי צמ"ה ומגרסות לפסולת
תאריך פרסום27/01/2021
תאריך סגירה25/02/2021
קול קורא 02/21 לניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבריאות והזדקנות בריאה ופעילה
תאריך פרסום21/01/2021
תאריך סגירה25/02/2021
קול קורא מס' 03/21 להשתתפות בפרויקט השבחת שמן זית
תאריך פרסום07/01/2021
תאריך סגירה01/02/2021
מכרז למתן שירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)
תאריך פרסום03/01/2021
תאריך סגירה28/01/2021
משרת בקר סביבתי למוקד אכיפה- אשכול בית הכרם
תאריך פרסום01/12/2020
תאריך סגירה12/12/2020
משרת פקח סביבתי למוקד אכיפה- אשכול בית הכרם
תאריך פרסום01/12/2020
תאריך סגירה12/12/2020
מכרז לייעוץ אגרונומי להשבחת שמן זית – 05112020
תאריך פרסום09/11/2020
תאריך סגירה19/11/2020
מכרז לייעוץ כלכלי להשבחת שמן זית – 05112020
תאריך פרסום09/11/2020
תאריך סגירה19/11/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 12/2020 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי
תאריך פרסום30/10/2020
תאריך סגירה29/11/2020
מכרז כוח אדם- מרכז/ ת אדמיניסטרטיבי/ת באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום30/09/2020
תאריך סגירה09/10/2020
מכרז פומבי 11/2020- למתן שרותי תכנון אסטרטגי
תאריך פרסום11/09/2020
תאריך סגירה19/10/2020
מכרז כוח אדם- מרכז.ת אדמיניסטרטיבית – בוטל
תאריך פרסום27/08/2020
תאריך סגירה06/09/2020
מכרז פומבי 09/2020 הפעלת תכנית הקמת צוותי חוסן ישוביים
תאריך פרסום20/08/2020
תאריך סגירה09/09/2020
מכרז 8/2020 – מכרז מסגרת תחזוקה או הקמת תשתיות ציבוריות סיווג ג/200 – סוג 2
תאריך פרסום14/08/2020
תאריך סגירה15/09/2020
מכרז 10/2020 – למתן שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת בניין ושיקום מצבורי פסולת בשטח שיפוט של המועצה האזורית משגב
תאריך פרסום14/08/2020
תאריך סגירה15/09/2020
מכרז משותף לקבלת שירותי אספקת דלק והתקנה של מערכות דלק- מכרז מסגרת פומבי (משותף) 02/2020
תאריך פרסום23/07/2020
תאריך סגירה20/08/2020
מכרז לרכישת מחשבים
תאריך פרסום16/07/2020
תאריך סגירה29/07/2020
דילוג לתוכן