מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א 20/2022 מוביל/ה דיגיטלי/ת באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום10/01/2023
תאריך סגירה31/01/2023
קול קורא 01/2023 – המטבח הכשר
תאריך פרסום08/01/2023
תאריך סגירה30/01/2023
מכרז כ"א 19/2022 – רכז עסקים באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום29/12/2022
תאריך סגירה15/01/2023
מכרז פומבי 12/2022 פיתוח והפעלת תכנית מנהיגות לגיל השלישי
תאריך פרסום24/11/2022
תאריך סגירה29/12/2022
מכרז פומבי 16/2022 רכז תיירות
תאריך פרסום24/11/2022
תאריך סגירה11/12/2022
מכרז פומבי 15/2022 מנהל פרויקט "שביל בית הכרם" באשכול בית הכרם
תאריך פרסום24/11/2022
תאריך סגירה11/12/2022
מכרז מסגרת 31/22- להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול השירות ואתרי אינטרנט
תאריך פרסום27/10/2022
תאריך סגירה17/11/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות בשטח רשויות האשכול
תאריך פרסום25/10/2022
תאריך סגירה28/11/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 13/2022 טיפול בפסולת גושית המפונה מרשויות האשכול
תאריך פרסום25/10/2022
תאריך סגירה28/11/2022
מרכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת
תאריך פרסום23/10/2022
תאריך סגירה08/11/2022
מכרז פומבי 2022/06 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניהול רשימת יועצים וספר ספקים לרשויות אשכול גליל מערבי, אשכול רשויות הגליל והעמקים ואשכול בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום11/08/2022
תאריך סגירה22/08/2022
מכרז פומבי משותף מס' 03/2022
תאריך פרסום08/06/2022
תאריך סגירה21/07/2022
נוהל הצעות מחיר 07/2022 – ניהול מסע פרסום והסברה (קמפיין) לשיווק וסחר מקוון
תאריך פרסום25/05/2022
תאריך סגירה20/06/2022
מכרז כ"א- 06/2022 – מנהל/ת כללי/ת באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום22/05/2022
תאריך סגירה09/06/2022
מכרז פומבי 04/2022  לשירותי ניהול מערכת GIS
תאריך פרסום18/03/2022
תאריך סגירה05/04/2022
מכרז פומבי 03/2022 – הזמנה להציע שירותי מנהל אנרגיה ושינויי אקלים
תאריך פרסום09/02/2022
תאריך סגירה10/03/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2022 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה, נחף ובענה
תאריך פרסום02/02/2022
תאריך סגירה07/03/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2022 להכנת והפעלת תכנית להשתתפות ומעורבות חברתית לצעירים וצעירות בהדרה מהחברה הערבית
תאריך פרסום01/02/2022
תאריך סגירה13/02/2022
מכרז למתן שירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)
תאריך פרסום01/12/2021
תאריך סגירה27/12/2021
מכרז פומבי 7/2021 למתן שירותי ייעוץ להקמת מרכז מידע אזורי לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום31/10/2021
תאריך סגירה18/11/2021
דילוג לתוכן