מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
מכרז מסגרת פומבי מס' 12/2020 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי
תאריך פרסום30/10/2020
תאריך סגירה29/11/2020
מכרז כוח אדם- מרכז/ ת אדמיניסטרטיבי/ת באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
תאריך פרסום30/09/2020
תאריך סגירה09/10/2020
מכרז פומבי 11/2020- למתן שרותי תכנון אסטרטגי
תאריך פרסום11/09/2020
תאריך סגירה19/10/2020
מכרז כוח אדם- מרכז.ת אדמיניסטרטיבית – בוטל
תאריך פרסום27/08/2020
תאריך סגירה06/09/2020
מכרז פומבי 09/2020 הפעלת תכנית הקמת צוותי חוסן ישוביים
תאריך פרסום20/08/2020
תאריך סגירה09/09/2020
מכרז 8/2020 – מכרז מסגרת תחזוקה או הקמת תשתיות ציבוריות סיווג ג/200 – סוג 2
תאריך פרסום14/08/2020
תאריך סגירה15/09/2020
מכרז 10/2020 – למתן שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת בניין ושיקום מצבורי פסולת בשטח שיפוט של המועצה האזורית משגב
תאריך פרסום14/08/2020
תאריך סגירה15/09/2020
מכרז משותף לקבלת שירותי אספקת דלק והתקנה של מערכות דלק- מכרז מסגרת פומבי (משותף) 02/2020
תאריך פרסום23/07/2020
תאריך סגירה20/08/2020
מכרז לרכישת מחשבים
תאריך פרסום16/07/2020
תאריך סגירה29/07/2020
קול קורא למתן שירותי ייעוץ לליווי הקמת מרכז ידע אזורי
תאריך פרסום10/07/2020
תאריך סגירה19/07/2020
מכרז פומבי 06/2020- שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב
תאריך פרסום07/07/2020
תאריך סגירה06/08/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח על ידי משכ"ל
תאריך פרסום01/07/2020
תאריך סגירה08/07/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח על ידי משכ"ל
תאריך פרסום11/06/2020
תאריך סגירה18/06/2020
הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסיה עם מוגבלויות
תאריך פרסום21/05/2020
תאריך סגירה16/07/2020
הודעה על התקשרות בפטור ממכרז לרכישת ציוד מגן נגד נגיף הקורונה
תאריך פרסום19/03/2020
תאריך סגירה30/04/2020
מכרז פומבי 1/2020- רכז תיירות
תאריך פרסום29/01/2020
תאריך סגירה13/02/2020
מכרז פומבי 23/2019- למתן שירותי גרפיקה
תאריך פרסום19/12/2019
תאריך סגירה09/01/2020
מכרז פומבי 22/19 – מכרז להקמה וניהול מרכז סחר מקוון בדיר אל אסד
תאריך פרסום25/10/2019
תאריך סגירה25/11/2019
מכרז פומבי 14/19 – אספקת שירותי רו"ח ושירותי הנהלת חשבונות
תאריך פרסום05/07/2019
תאריך סגירה05/08/2019
מכרז פומבי 06/19 – לביצוע עבודות שיפוץ משרדי האשכול
תאריך פרסום21/03/2019
תאריך סגירה21/04/2019
דילוג לתוכן