אריג' סרחאן

אריג' סרחאן

מהנדסת המועצה המקומית מג'ד אלכרום

בעלת תואר ראשון באדריכלות ובינוי ערים בטכניון, תואר שני בניהול. בתום קריירה במגזר הפרטי, בחרתי להקדיש את הידע ואת הניסיון שלי למגזר הציבורי ולעשות ככל יכולתי כדי לחולל שינוי אמתי במרחב המקומי. במסגרת זו אני פעילה באשכול בית הכרם, עמיתה ב"מעוז" – רשת מנהיגים הפועלים לקידום החוסן החברתי-כלכלי של מדינת ישראל וחברה בפורומים מקצועיים שונים. כל זאת מתוך אמונה שחשיבה אזורית היא כלי לייעול תהליכים, למינוף כלכלי-חברתי ולקידום עבודה רב-מגזרית הבונה אמון בין הסקטורים השונים בחברה הישראלית"