יעל דורי

יעל דורי

ראש תחום תכנון - אדם טבע ודין

אדריכלית נוף ומתכננת ערים, משמשת כראש תחום תכנון באדם טבע ודין משנת 2000. מייצגת את ארגוני הסביבה במוסדות תכנון שונים. עוסקת בעיקר בתכנון עירוני, בדגש תכנון מקיים ותכנון משולב תחבורה ציבורית. תחום בולט נוסף הוא תכנון במרחב חופי והימי.