מירב גרוסמן

מירב גרוסמן

מנכ"לית המכון לייצור מתקדם