מכרז פומבי משותף 05/2024 ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושא פינוי פסולת בניה ושיפוצים