איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מכרז פומבי 7/2024 – התייעלות אנרגטית