איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי ואיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מכרז פומבי משותף 19/2023 סימון כבישים בצבע והצבת תמרורים עבור רשויות האשכולות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי ואיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מכרז פומבי משותף 19/2023 סימון כבישים בצבע והצבת תמרורים עבור רשויות האשכולות