מכרז פומבי 23/2019- למתן שירותי גרפיקה

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי, הינו תאגיד רב-רשותי בו שותפות רשויות מקומיות -  עיריית כרמיאל, מועצה אזורית משגב, מועצה מקומית נחף, מועצה מקומית ראמה, מועצה מקומית דיר אל אסד, מועצה מקומית בענה ומועצה מקומית מג'ד אל כרום או כל רשות מקומית שתצטרף לאשכול בעתיד. האשכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי-חברתי ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום משאבים. האשכול מבקש לקבל הצעת מחיר למתן שירותי גרפיקה במסגרת פעילותו השוטפת ופעילות איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי. לשם כך מבקש האשכול להתקשר עם ספק שירותי גרפיקה לביצוע עבודות עיצוב גרפי לחומרים הנדרשים על ידי האשכול ובניהם עיצוב ברושורים מקצועיים, חוברות, אגרות, מידעונים, אינפוגרפיקה, חומרים גרפיים שיעלו לאתר האינטרנט ועוד.