מכרז כוח אדם- מרכז.ת אדמיניסטרטיבית – בוטל

התפקיד בהיקף של 100% משרה. משרדי האשכול ממוקמים בכרמיאל. ייעוד: ביצוע עבודות מזכירות, ניהול משרד ומטלות אדמיניסטרטיביות הנוגעות לעבודת האשכול, ע"פ הנחיית מנכ"לית אשכול או מי מטעמה.