הודעה על התקשרות בפטור ממכרז לרכישת ציוד מגן נגד נגיף הקורונה

אשכול יישובי בית הכרם בע"מ מתכוון להתקשר עם החברות:
  • פיוצ'ר סל בע"מ,
  • עינת סחר בינלאומי בע"מ,
  • שביט מס
לאספקת מסכות מסוג KN95 בפטור ממכרז לפי תקנה (3)6 לתקנת העיריות (מכרזים), תשמ"ח 1987, למניעת נזק של ממש. תקופת ההתקשרות- עד לתאריך 30/04/2020 היקף ההתקשרות- עד 600,000 ש"ח