מכרז כ"א -כ' 01/2024 – דרוש/ה ממלא/ת מקום -מנה ל/ת תחום נוער והשכלה – החלפה לתקופת חופשת לידה