מכרז כ"א – 11/2024 מנהל תיקי לקוחות במרכז היתרי בניה לתעשייה