מכרז משותף לקבלת שירותי אספקת דלק והתקנה של מערכות דלק- מכרז מסגרת פומבי (משותף) 02/2020

מכרז משותף לאשכולות הערים: איגוד ערים אשכול הכנרת והעמקים איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי פניה לקבלת הצעות : לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות באשכולות האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים להציע הצעות לאספקת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות באשכול הכנרת והעמקים ו/או באשכול הגליל והעמקים ו/או באשכול גליל מזרחי ו/או באשכול בית הכרם הגלילי אשר יצטרפו למי מהאשכולות במהלך תקופת ההתקשרות.