מכרז פומבי 23/2023- לעבודות ייעוץ בתחום איכות סביבה לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי