מכרז פומבי מס' מש 25/2024 הפעלת מערך לקידום השכלה ותעסוקה עבור צעירות וצעירים במצבי סיכון

מכרז משותף איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי ואיגוד ערים אשכול רשויות גליל עמקים מכרז פומבי מס' מש 25/2024 הפעלת מערך לקידום השכלה ותעסוקה עבור צעירות וצעירים במצבי סיכון