מכרז פומבי מס' 20/2023 – ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושא פינוי פסולת בניה ושיפוצים

מכרז פומבי מס' 20/2023 - ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושא פינוי פסולת בניה ושיפוצים