מכרז פומבי מס' 4/2021 לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת מרשויות אשכול בית הכרם