מכרז פומבי משותף מס' 03/2022

מכרז פומבי משותף מס' 03/2022

להזמנה לקבלת הצעות להשכרת כלי רכב בליסינג תפעולי

לרשויות המקומיות החברות באיגודי ערים אשכולות גליל מערבי, גליל עמקים, כנרת עמקים, יהודה ושומרון ובית הכרם הגלילי

עלות חוברת המכרז - 3,000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - יום ראשון, תאריך 19/06/2022, עד השעה 12:00.

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה - יום חמישי, תאריך 23/06/2022.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: יום חמישי 07/07/2022 עד השעה 09:30.

מיקום תיבת המכרזים - משרדי האשכול, קיבוץ כברי (ניתן להגיש ההצעות בימים ראשון עד חמישי בשעות 8:30 עד 15:30 החל מתאריך 23/06/2022).

מועד פתיחת תיבת המכרזים - יום חמישי, תאריך 07/07/22, בשעה 10:00.

פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי אשכול רשויות גליל מערבי, קיבוץ כברי.