מכרז פומבי משותף 05/2023 – למתן שירותי ייעוץ למרכז היתרים לתעשייה

איגודי ערים אשכולות רשויות גליל מערבי ובית הכרם הגלילי (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת קבלת הצעות לשירותי יועץ מומחה בתחום הרישוי, בדגש על רישוי תעשייה להקמת מרכז לקידום היתרי בנייה לתעשייה.