מכרז פומבי 01/18 – להקמת מערכת מידע גיאוגרפית GIS

במסגרת מכרז זה מוזמנים ספקים להציע הצעות מחיר להקמת מערכת מידע גאוגרפית בעלת יכולות התממשקות ליישומים נלווים, כמפורט במפרט אפיון דרישות המערכת.