מכרז פומבי 01/2024 ביצוע עבודות דפוס לרשויות איגוד ערים אשכול בית הכר ם