מכרז פומבי 03/19 – שיפוץ מכולות אשפה בשטח שיפוט עיריית כרמיאל