מכרז פומבי 08/18 – לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ממכולות, מכלים טמוני קרקע ומכלים עיליים