מכרז פומבי 1/2020- רכז תיירות

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי, הינו תאגיד בו שותפות רשויות מקומיות -  עיריית כרמיאל, מועצה אזורית משגב, מועצה מקומית נחף, מועצה מקומית ראמה, מועצה מקומית דיר אל אסד, מועצה מקומית בענה ומועצה מקומית מג'ד אל כרום או כל רשות מקומית שתצטרף לאשכול בעתיד. האשכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי-חברתי ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום משאבים . חממת התיירות באשכול בית הכרם פועלת מזה כשנה. החממה מקדמת את מיצוב המרחב כאזור תיירותי ושיווק התיירנים הפועלים בו מתוך מטרה להגדיל את מספר התיירים, לפתח את התשתיות התיירותיות ולקדם את הכלכלה המקומית על כל היבטיה. כדי לקדם את החממה, מבקש האשכול לקבל הצעות להתקשר עם רכז תיירות שינהל את החממה.