מכרז פומבי 12/2022 פיתוח והפעלת תכנית מנהיגות לגיל השלישי

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות במכרז פומבי 12/2022 פיתוח והפעלת תכנית מנהיגות לגיל השלישי מטרת התכנית הינה הנחייה ותמיכה בהקמת קהילות של בני 60+, קידום פרויקטים, או ליווי תהליכי התפתחות של בני תקופות החיים המאוחרות. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בס"כ 500 ₪ אשר לא יחזרו בשום מקרה.