מכרז פומבי 15/2022 מנהל פרויקט "שביל בית הכרם" באשכול בית הכרם

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות במכרז פומבי 15/2022 מנהל פרויקט "שביל בית הכרם" באשכול בית הכרם