מכרז פומבי 18/19 – ליווי קמפיין פרסום והסברה בנושאי איכות סביבה

מבקש האשכול להתקשר עם נותן שירותים שילווה את האשכול בקמפיין פרסום והסברה בנושאי איכות הסביבה ושייכות למרחב הציבורי, כאשר עיקר הקמפיין מיועד למגזר הערבי.