מכרז פומבי 2023\16 תוכנית הכשרה בקידום מדיניות תזונה בריאה איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי