מכרז פומבי 22/19 – מכרז להקמה וניהול מרכז סחר מקוון בדיר אל אסד

במסגרת הגדלת חשיפת העסקים שברשויות האשכול מבקש האשכול להקים מרכז לסחר מקוון במשותף עם מועצה מקומית דיר אל אסד, אשר יהווה חממה להכשרת יזמים שיקימו פלטפורמה אינטרנטית למכירת טובין של עסקים אלו (להלן: "מרכז סחר מקוון"). מרכז הסחר המקוון ייתן, עד כמה שניתן, תושבים מרשויות האשכול, כלים למכירת טובין באופן מקוון ובכך לשפר את התעסוקה באזור בקעת בית הכרם. ע"מ לסייע לאשכול להקים ולנהל את מרכז הסחר המקוון, מבקש האשכול להתקשר עם מנהל פרויקט.