מרכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת

התפקיד בהיקף של 100% משרה. משרדי האשכול ממוקמים בכרמיאל. ייעוד: ביצוע עבודות מזכירות, ניהול משרד ומטלות אדמיניסטרטיביות הנוגעות לעבודת האשכול. העבודה תתבצע תחת ראש מטה האשכול.