משרת בקר סביבתי למוקד אכיפה- אשכול בית הכרם

משרת בקר סביבתי למוקד אכיפה- אשכול בית הכרם