משרת פקח סביבתי למוקד אכיפה- אשכול בית הכרם

משרת פקח סביבתי למוקד אכיפה- אשכול בית הכרם