קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם באשכול רשויות בית הכרם הגלילי

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות של מועמדים

המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם באשכול.