תוכנית הכשרה בקידום מדיניות בריאות ברשויות איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי – מכרז מס' 14/2023