משה קונינסקי

משה קונינסקי

יו"ר מועצת איגוד ערים אשכול בית הכרם וראש עיריית כרמיאל