מכרז כ"א- 06/2022 – מנהל/ת כללי/ת באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי, דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת תנאי סף:
  1. השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. עדיפות לבעל תואר אקדמי שני.
  2. ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי של 8 שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול עסקי של תאגיד, ניהול פרויקטים בהיקפים משמעותיים או תפקיד ציבורי בכיר. עדיפות לעשייה בתחום המוניציפאלי או הציבורי.
  3. ניסיון ניהולי: 6 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים.
  4. העדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
מועמדות יש לשלוח למייל: jobs@bkerem.org.il  עד ליום 09.06.2022 בשעה 12:00 טלפון במשרד לבירורים:  0779829601