מכרז כוח אדם מס' כ 03/2021 – מנהל/ת ECOSTEM21 באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי