מכרז כוח אדם מס' כ 04/2021 – מנהל/ת פיתוח כלכלי אזורי באיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי, דרוש מנהל פיתוח כלכלי אזורי תיאור כללי של התפקיד : ייזום, קידום וניהול תוכניות ופרויקטים לפיתוח כלכלי בתחומי האשכול בתאום עם הרשויות המקומיות ולטובת יצירת ערכים מוספים כלכליים באזור, תוך קידום שותפויות בין מגזריות רחבות וגיוס משאבים ובהתאם לתחומי האחריות כמפורט במסמכי המכרז.