מכרז מסגרת 31/22- להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול השירות ואתרי אינטרנט

אשכול כנרת עמקים  ואשכול רשויות בית הכרם הגלילי (להלן: "האשכולות"/ "המזמינים") מזמינים בזאת הצעות מחיר להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הקשר והשירות לתושב והקמת אתרי אינטרנט פיתוחם ותחזוקתם עבור האשכול והרשויות החברות בו, הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

הודעות חשובות המופיעות במסמך ההבהרות (פירוט במסמך):

  1. אשכול רשויות בית הכרם הגלילי הצטרף כמזמין למכרז זה ולכן מכרז 31/22 להקמת ותחזוקת מערכות מידע לניהול השירות הינו מכרז משותף לאשכולות כנרת עמקים ובית הכרם הגלילי. הליך הבחירה ייערך על ידי ועדת מכרזים משותפת לשני האשכולות.
  2. ההצעות למערכת הCRM ולאתר האינטרנט במסגרת מכרז זה אינן תלויות אחת בשנייה. ההצעות יוגשו על פי המחירונים המצורפים למסמך ההבהרות.
  3. סוף זמן הגשת המכרז נדחה.ניתן להגיש את מסמכי המכרז ברחוב אחוה 5 טבריה בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול עד לתאריך 17/11/2022 בשעה 12:30- מסמך הבהרות נוסף יפורסם בהקדם.