מכרז פומבי 04/2022  לשירותי ניהול מערכת GIS

אשכול בית הכרם عنقود الشاغور מבקש לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי 04/2022  לשירותי ניהול מערכת GIS   מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – עד ליום 24-3-2022 בשעה 10:00 מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה עד 28.3.2022 בשעה 17:00 מועד אחרון להגשת ההצעות יום 5-4-2022 עד השעה 11:00