מכרז פומבי 11/2020- למתן שרותי תכנון אסטרטגי

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי (להלן: "האשכול") הינו תאגיד רב-רשותי בו שותפות 7 רשויות בהן מעל 140,000 תושבים: עיריית כרמיאל, מועצה אזורית משגב, מועצה מקומית נחף, מועצה מקומית ראמה, מועצה מקומית דיר אל אסד, מועצה מקומית בענה ומועצה מקומית מג'ד אל כרום, וכן כל רשות שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז (להלן: "רשויות האשכול"). האשכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי-חברתי ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום משאבים. אשכול בית הכרם מבקש להתקשר עם יועץ חיצוני, אשר יגבש תכנית אסטרטגית אזורית לאשכול. התכנית תסקור תכניות קיימות במרחב ותאתר הזדמנויות לפעולה אשר יביאו לכדי שיפור איכות חיי התושבים באזור באמצעות תכנית ישימה לטווח הארוך והקצר בהיבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. מועדים חשובים: