מכרז פומבי 16/2022 רכז תיירות

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות במכרז פומבי 16/2022 מנהל תיירות באשכול בית הכרם