נוהל הצעות מחיר 07/2022 – ניהול מסע פרסום והסברה (קמפיין) לשיווק וסחר מקוון

איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת לקבל הצעות לניהול קמפיין לפרסום ושיווק סחר מקוון קניון דיגיטלי בית הכרם הגלילי, והכל בהתאם להגדרות המופיעות בנוהל זה, בנספחים המצורפים למכרז והחוזה המצורף עד לתאריך ה-20-6-2022, בשעה 9:00. . ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם גם במשרדי האשכול, בתאום טלפוני מראש, החל מיום 26-5-2022. יש לתאם הגעה, בשעות קבלת קהל 8:30 – 15:30. הנוסח המחייב של תנאי המכרז, הוא הנוסח המפורט במסמכי המכרז לרבות תיקוניהם.